Birim Müdürü:

Mehmet Ali KONCER

Telefon Numarası:

0476 227 3189

Fax Numarası:

0476 227 3744

Adres:

Söğütlü Mahallesi Meşe Ahmet Dedei Caddesi İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası No:2  Kat:2  IĞDIR

Birimin görev ve çalışma yönetmeliği için tıklayın

Birimin Görevi:

  • Çöpü toplanacak sokaklar ile temizlenecek sokakları belirlemek,

  • Araç ve sokaklara eleman ile araç tahsisi etmek,

  • Çöp konteynırlarını, cadde ve sokaklarda uygun yerlere koymak,

  • Araç parkını oluşturmak,

  • Genel temizlik, çevre temizliği ve mücadele için gerekli konteynır araç-gereç ve ilacı sağlamak,

  • Belde halkının temizlik konusunda bilinç düzeyini yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek. Ve bu konuda kitle iletişim araçlarından azami ölçüde yararlanmak,

  • Dönemsel analizlerle çöp toplama hizmetlerini birim maliyetine hesaplamak ve maliyeti en aza indirecek önlemler geliştirmek,

  • Alanda çalışanların, iş yapma güçlerini artırılmasını özendirmek

  • En az her gün ve en erken saatte çöp toplanması ilkesine ağırlık vermek

  • İmarlı bölgelerde cadde ve sokak süpürmelerde makineleşmeği sağlamak ve kaldırım temizliğinde makineleşmeğe geçmek

  • Zabıta müdürlüğü ile fen işleri müdürlükleri ile çevre sağlığı ve çevre temizliğine yönelik eş günümle çalışmalar yapmak

  • Maliyet analizi, güzergâhı planlaması ve günlük çalışmaların izlenmesi için planlama ve mühendislik araştırmalarına özel bir önem ve ağırlık vermek,

  • Çöp konteynırlarını belli periyotlarla özel donanımlı yıkama aracıyla yıkatmak, dezenfekte ettirmek,

  • Tıbbi atıkları sağlık kuruluşlarından toplamak ve bertaraf etmek,

  • Tehlikeli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması için gerekli teknik ve idari yapılanmayı oluşturmak.

  • Atık pil, atık yağ ve atık lastiklerle ilgili çalışmalar yapmak ve bu atıkları toplamak.

  • Hafriyat toprağının toplanması ve bertarafını sağlamak.