Banner

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Iğdır Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Gizlilik Politikası

Aşağıdaki bilgiler Iğdır Belediyesi'nin, size talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak için veya bize kişisel bilgilerinizi vermeyi tercih ettiğinizde, kişisel bilgilerinizi ne şekilde topladığını ve kullanabileceğini açıklamaktadır.

Bilgi Toplama

Iğdır Belediyesi gizliliğinize tamamen saygı duymaktadır ve kişisel bilgilerinizi korumak için elinden gelen çabayı sarf edecektir. Genel olarak, bu web sitesine göz atmanız sırasında herhangi bir kişisel bilgi vermeniz gerekmeyecektir.

Belirli amaçlar doğrultusunda kayıt veya formları gönüllü olarak doldurmak üzere e-bilgileri okumak için Kimlik no, adınız , kimlik bilgileriniz , doğum tarihiniz , iletişim bilgileri, istenilen hizmet veya bilgiler ve diğer benzer kişisel bilgilerinizi sağladığınız takdirde, kişisel bilgilerinizin kullanımını anladığınız ve kabul ettiğiniz ve Iğdır Belediyesi'nin kişisel bilgilerinizi belirli amaçlar için kullanabilmesini onayladığınız varsayılacaktır.

Toplanan Bilgilerin Kullanımı

Kişisel bilgileriniz sadece Iğdır Belediyesi'nin: belirli belgelere, hizmetlere yönelik taleplerinizi karşılamak, istenen bilgileri göndermek, bir başvuruyu işleme koymak, bir işlemi yürütme gibi iş amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.

Bununla birlikte, Iğdır Belediyesi kişisel bilgilerinizin belirli kısımlarını yasal yetkililere, kolluk kuvvetlerine ve devlet görevlilerine talep edildiği takdirde sağlayabilir; ve Iğdır Belediyesi kişisel bilgilerinizin belirli kısımlarını, Iğdır Belediyesi'ni ve halkı korumak için makul şekilde gerekli gördüğünde, son derece kısıtlı bir alıcı kapsamı içinde açıklayabilir. Kişisel bilgilerinizi sağladığınızda, bu tür olayların meydana gelebilmesini önceden görmüş ve kabul etmiş sayılacaksınız.

Bilgilerinizin Üçüncü Taraflara Açıklanması

Iğdır Belediyesi'nin web sitesi üçüncü tarafların web sitelerine veya web adreslerine çok sayıda bağlantı içermektedir; Iğdır Belediyesi kişisel bilgilerinizi söz konusu üçüncü taraflara açıklamayacak ve üçüncü tarafların gizlilik politikaları nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır.

Iğdır Belediyesi, hizmetlere yönelik taleplerinizi daha iyi şekilde yerine getirebilmek için kişisel bilgilerinizi paylaşabilir. Elbette Iğdır Belediyesi kişisel bilgilerinizi sadece sizin rızanızla paylaşacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Öncelikle başvurumuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Iğdır Belediyesi olarak kişisel verilerinizin korunmasını ve kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. Başvuru için kayıt yaptırmadan önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz.

Adınız, soyadınız, iletişim bilgileriniz ve adres bilgilerinizi Talep, istek, öneri, şikayet vs. yaptırmanız sırasında kayıt formu vasıtasıyla otomatik olarak elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin bir bölümü hizmet talebinizi işleme almak ve etkinlik yönetimi amacıyla ilgili birimlerimize ve etkinlik hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir. Başvuru kayıt formu ile elde edilen kişisel verileriniz, operasyonel ve hizmetlerin karşılanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan Iğdır Belediyesi bünyesindeki sunuculara aktarılmakta ve bünyesinde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Iğdır Belediyesi


PDF Dosyasına Bakınız

 • Iğdır Belediyesi

  Bağlar Mahallesi. Atatürk Caddesi. No.1

  0476 227 6553-54

  yaziisleri@igdir.bel.tr

 • Sosyal Medya

 • Bizi Takip Edin

  • twitter facebook