Birim Müdürü:

 

 

Telefon Numarası:

0476 227 3189

Fax Numarası:

0476 227 3744

Adres:

Söğütlü Mahallesi Meşe Ahmet Dedei Caddesi İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binası No:2  Kat:2  IĞDIR

Birimin görev ve çalışma yönetmeliği için tıklayın

Birimin Görevi:

 • Çöpü toplanacak sokaklar ile temizlenecek sokakları belirlemek,

 • Araç ve sokaklara eleman ile araç tahsisi etmek,

 • Çöp konteynırlarını, cadde ve sokaklarda uygun yerlere koymak,

 • Araç parkını oluşturmak,

 • Genel temizlik, çevre temizliği ve mücadele için gerekli konteynır araç-gereç ve ilacı sağlamak,

 • Belde halkının temizlik konusunda bilinç düzeyini yükseltmek için çeşitli etkinlikler düzenlemek. Ve bu konuda kitle iletişim araçlarından azami ölçüde yararlanmak,

 • Dönemsel analizlerle çöp toplama hizmetlerini birim maliyetine hesaplamak ve maliyeti en aza indirecek önlemler geliştirmek,

 • Alanda çalışanların, iş yapma güçlerini artırılmasını özendirmek

 • En az her gün ve en erken saatte çöp toplanması ilkesine ağırlık vermek

 • İmarlı bölgelerde cadde ve sokak süpürmelerde makineleşmeği sağlamak ve kaldırım temizliğinde makineleşmeğe geçmek

 • Zabıta müdürlüğü ile fen işleri müdürlükleri ile çevre sağlığı ve çevre temizliğine yönelik eş günümle çalışmalar yapmak

 • Maliyet analizi, güzergâhı planlaması ve günlük çalışmaların izlenmesi için planlama ve mühendislik araştırmalarına özel bir önem ve ağırlık vermek,

 • Çöp konteynırlarını belli periyotlarla özel donanımlı yıkama aracıyla yıkatmak, dezenfekte ettirmek,

 • Tıbbi atıkları sağlık kuruluşlarından toplamak ve bertaraf etmek,

 • Tehlikeli atıklar ile ambalaj atıklarının toplanması için gerekli teknik ve idari yapılanmayı oluşturmak.

 • Atık pil, atık yağ ve atık lastiklerle ilgili çalışmalar yapmak ve bu atıkları toplamak.

 • Hafriyat toprağının toplanması ve bertarafını sağlamak.